Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Imatrikulácia na FMV EU v Bratislave

9.10.2013

Vedenie Fakulty medzinárodných vzťahov EU v Bratislave a Študentského parlamentu FMV EU sa stretlo so študentmi 1. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia na imatrikulačnej slávnosti 9. októbra 2013. Asi 150 študentov si vypočulo príhovor dekanky fakulty prof. Ľudmily Lipkovej a rektora univerzity prof. Rudolfa Siváka. Prvákov prišiel povzbudiť a motivovať úspešný absolvent Fakulty medzinárodných vzťahov EU v Bratislave a dnes šéfredaktor prestížneho mesačníka na Slovensku Forbes Juraj Porubský.


«  späť