Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Školenie o ochrane osobných údajov

24.9.2013

Školenie o zmenách v zákone o ochrane osobných údajov, ktoré organizovala Bratislavská Business School EU v Bratislave. Školenie poskytlo všetky potrebné informácie o spracovaní osobných údajov podľa nového zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z., ktorý nadobúda účinnosť od 1.7.2013. Vyhnúť sa prípadným sankciám, ktoré bude Úrad na ochranu osobných údajov v SR povinný uložiť vždy, keď zistí porušenie. Naučiť sa aplikovať dané zmeny v prepojení na zákon o vysokých školách s vysvetlením na praktických príkladoch.  «  späť