Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Cena rektora EU v Bratislave za Študentskú vedeckú a odbornú činnosť

22.6.2016

Na zasadnutí kolégia rektora 22. júna 2016 si Cenu rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave za Študentskú vedeckú a odbornú činnosť v akademickom roku 2015/2016 prevzali študenti: MARTIN GARAJ (2. ročník 1. stupeň štúdia OF), Bc. MILAN DUJAVA (2. ročník 1. stupeň štúdia FHI), JAKUB ZEMAN (2. ročník 1. stupeň štúdia NHF), ROMAN JONIS (3. ročník 1. stupeň štúdia FHI), NIKOLA PÚČKOVÁ (3. ročník 1. stupeň štúdia FPM), MARTINA KÚKELOVÁ (2. ročník 1. stupeň štúdia FMV), TOMÁŠ JACKO (2. ročník 3. stupeň štúdia PHF),

KARIN BOBOKOVÁ (3. ročník 1. stupeň štúdia FAJ), Bc. MARTIN NEBESNÍK (1. ročník 2. stupeň štúdia NHF), Bc. MIROSLAVA PRVÁKOVÁ (1. ročník 2. stupeň štúdia OF), Bc. IVANA SOTÁKOVÁ (1. ročník 2. stupeň štúdia FMV) a Bc. JOZEF LUKÁČ (2. ročník 2. stupeň štúdia PHF).


«  späť