Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Zasadnutie Akademickej obce EU v Bratislave

9.3.2016

Na zasadnutí Akademickej obce sa 9. marca 2016 zúčastnilo viac ako 200 jej členov, ktorí si od predsedu Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Andreja Dupaľa vypočuli správu o činnosti akademického senátu za rok 2015. Rektor univerzity, prof. Ferdinand Daňo, prezentoval dlhodobý zámer EU v Bratislave na roky 2015 – 2019 s výhľadom na rok 2023. Po prezentáciách nasledovala diskusia.


«  späť