Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Konferencia Perspektívy spracovateľského priemyslu v SR

18.2.2016

Slovenský priemysel vstupuje do fázy, keď sa bude rozhodovať o jeho budúcej podobe a o tom, ako sa uplatní v konkurencii. Východiskom pre navrhované zmeny je štúdia Spracovateľský priemysel SR: Stav a perspektívy rozvoja, ktorú na objednávku Zväzu automobilového priemyslu SR a Zväzu strojárskeho priemyslu SR vypracovala Katedra hospodárskej politiky Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity. Autori štúdie pod vedením profesora Mikuláša Luptáčika predstavili výsledky štúdie na odbornej konferencii 18. februára 2016, ktorú zorganizovali oba zväzy spolu s Asociáciou priemyselných zväzov (APZ).


«  späť