Prieskumy názorov vysielaných študentov

Prieskumy názorov vysielaných študentov na kvalitu medzinárodnej mobility v rámci programu Erasmus

akademický rok 2015/2016

akademický rok 2014/2015

akademický rok 2013/2014

akademický rok 2012/2013

akademický rok 2011/2012

akademický rok  2010/2011