oikos Bratislava

Kontakt:

+421 905 873 985

E-mail:

oikosbratislava@googlegroups.com

Web:

http://bratislava.oikos-international.org/

Facebook stránka:

http://www.facebook.com/oikosbratislava

Prezident združenia:

Ing. Juraj Melichar

Oikos Bratislava je pobočkou medzinárodnej mimovládnej organizácie zameranej na udržateľnú  ekonómiu a manažment Oikos International. Jednotlivé pobočky pôsobia na popredných univerzitách s ekonomickým zameraním. Šíria informácie, prepájajú študentov s vyučujúcimi a ľuďmi z praxe, aktivizujú ľudí a snažia sa o pozitívnu zmenu k udržateľnejšej spoločnosti. Informuje o témach, zdrojoch a aktivitách, týkajúcich sa udržateľného rozvoja v Bratislave i na celom Slovensku.