Univerzitný terminál

Slúži na:

 • elektronický zápis a aktualizáciu údajov v univerzitných kartách študentov EU pre interné aplikácie EU 
 • elektronický zápis údajov pri realizácii externých aplikácií (napr. v dopravných systémoch), kde je treťou stranou požadovaná priebežná, minimálne ročná aktualizácia zápisu "študent dennej formy štúdia", ktorá nahrádza papierové potvrdenia o štúdiu 
 • iné priebežne dopĺňané aplikácie ( Fax&Copy, Ticketportal, knižnice,stravovací systém SALTO.......)

Elektronická aktivácia univerzitných preukazov sa vykoná priložením študentskej karty na snímaciu plochu univerzitného terminálu ( UT).

 

 • kartu treba priložiť celou plochou k označenému miestu na spodnej strane UT a podržať niekoľko sekúnd.
 • na UT sa zobrazí "Držte kartu priloženú, spracovávajú sa údaje"
 • pri priložení nového preukazu sa zobrazí zelené hlásenie "Dáta na karte boli úspešne aktualizované". Pri všetkých ikonkách sa zobrazí zelený symbol ("fajočka") - to znamená. že zápis prebehol správne.
 • V prípade zobrazenia symbolu červeného krížika alebo oranžovej fajočky treba navštíviť servisné pracovisko CIT na A9.05


terminal

 

Aktivácia preukazu študenta na príslušný a.r. je možná vždy po zápise do nového ročníka a zaplatení príslušného poplatku. (Týka sa študentov 2. a vyšších ročníkov.)

Univerzitný terminál sa nachádza:

 • v miestnosti "Register študenta" A9.05 , V2 (budova rektorátu EU)
 • vo vestibule na 9.poschodí V2 
 • pri vrátnici na prízemí v budove V1 ( budova NHF, OF)
 • PHF v Košiciach

Spoločnosť TransData v spolupráci s vybranými autobusovými dopravcami a ZSSK pripravila pre študentov sieť verejných terminálov. Moderný UNITerminál poskytuje nie len informácie o kartách, ale aj komunikáciu s Online zákazníckym centrom či možnosť prolongácie Študentských kariet.

Terminály sú umiestnené na frekventovaných miestach a jednoduchým ovládaním umožňujú rýchly prístup k informáciám. Priložením karty na čítačku sa aktivuje dotykový displej, cez ktorý je možné intuitívne ovládať terminál.

Sieť verejných terminálov nájdete na stránke: https://www.transcard.sk/nova-siet-verejnych-uniterminalov/