Referát pre sociálnu starostlivosť FMV

Referentka pre vedu, výskum a sociálne záležitosti

Ing. Alena MICHALOVÁ

miestnosť: E4.06, Výučba 2
tel.: +421 2 6729 5456
alena.michalova@euba.sk