Referát ekonomiky a služieb

Vedúca referátu:

Magdaléna Knapová
tel.: +421 2 6729 5266
miestnosť: D1.16
magdalena.knapova@euba.sk

Zamestnanci:

Zdenka Belovičová
tel.: +421 2 6729 5260
miestnosť: D1.10
zdenka.belovicova@euba.sk

Mgr. Helena Bočková
tel.: +421 2 6729 5271
miestnosť: D1.18
helena.bockova@euba.sk

 

Michaela Nosálová
tel.: +421 2 6729 5271
miestnosť: D1.18
sklad: +421 2 6729 5625
miestnosť: A0.10
michaela.nosalova@euba.sk

Evidencia majetku

Helena Mozdíková
tel.: +421 2 6729 5265
miestnosť: D1.14
helena.mozdikova@euba.sk

Skladník

Otto Okenica
tel.: +421 2 6729 1689
miestnosť: SB 10
otto.okenica@euba.sk

Školička

Vrátnici:
Jozef Lučan
Milan Pfeiler
Peter Šaranský
Ivan Vitko
Upratovačka:

Mária Danyiová
tel.: +421 2 6729 1479

Aula

Vrátnici:
Ladislav Kopecký
Jaromír Bečár
Upratovačka:
Rozália Nagyová
tel.: +421 2 6729 5880

Vrátnici: rampa

Dušan Rybár
Dušan Blanarovič
tel.: +421 2 6729 5682

Vrátnici: Archív EU

Rudolf Luknár
Milan Janík
Tibor Szomolai
František Kovačič
tel.: +421 2 6729 1657

Upratovačky V1

Mária Hanzlovičová, Zuzana Balžánková, Daniela Pakróczyová, Marta Mesárošová, Silvia Bláhová, Valéria Harbová, Oľga Tahotná, Margita Formaneková, Oľga Juríková, Ingrid Baumštarková, Mária Gyeváthová, Gizela Stančeková, Júlia Kulcsárová, Gabriela Ritterová, Zlatica Sladeková, Judita Csápaiová, Ildikó Lipková, Zuzana Erdösiová, Marta Fajnorová, Ľudmila Babindáková, Soňa Poláková, Renáta Árvová, Mária Kásová, Miljazim Jaiovski

tel.: +421 2 6729 1309

Upratovačky V2

Izabela Pirošková, Katarína Poláková, Mária Starosundecká, Eva Okénková, Eva Boskovičová, Ľudmila Rašlíková, Alžbeta Horváthová, Emília Krchňáková, Miroslav Koleň, Alžbeta Rybárová, Monika Kiliková, Helena Petrášová, Darina Cinegová, Linda Štaubertová, Iveta Chobotová, Rozália Opová, Mária Bódišová, Daniela Kontilová, Angela Nagyová, Marta Erösová, Marta Trnková, Veronika Dvornich, Simona Foksová, Bölcsová Ibolya