Zoznam zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť

770capital

v zmysle § 19 zákona č. 124/ 2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na jednotlivých pracoviskách EU v Bratislave:

 1. Ing. Roman Staňo, PhD. OF EU v Bratislave
 2. p. Andrea Polívková FHI EU v Bratislave
 3. p. Radka Herbriková FPM EU v Bratislave
 4. Mgr. Mária Farkašová FAJ EU v Bratislave
 5. Doc. Ing. Vladimír Choluj, PhD. NHF EU v Bratislave
 6. Oľga Stropkovičová  FMV EU v Bratislave
 7. p. Eva Šusterová PHF EU v Bratislave so sídlom v Košiciach
 8. p. Romana Baroňová CKaVV – rektorát EU v Bratislave
 9. Mgr. Peter Hložek CTVaŠ EU v Bratislave
 10. PhDr. Eva Filusová BBS a SaUZ Konventná EU v Bratislave
 11. Ing. Jana Dolgošová SEK EU v Bratislave
 12. Viola Pažitná Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave
 13. Ing. Augustín Novák CIT EU v Bratislave
 14. p. Peter Halenkovič ŠD Prokopa Veľkého 41 a ŠD Hroboňova 4 EU v Bratislave
 15. p. Ján Mlynárik ŠD EU Ekonóm a ŠD EU Vlčie hrdlo 74
 16. p. Peter Chmelíček ŠD EU Dolnozemská a ŠD EU Starohájska 4 a 8
 17. p. Lívia Víghová VZ EU v Bratislave Virt
 18. Mgr. Peter Macko UZ EU v Bratislave Jarabá
 19. p. Vincent Gnip VVICB Kapušany
 20. p. Libor Štefány UZ Vila Pokrok Horný Smokovec EU v Bratislave

 

Za odborové organizácie na EU v Bratislave do komisie EU v Bratislave na vyšetrovanie závažných pracovných úrazov bol navrhnutý Ing. Leonid Raneta, PhD.