III. vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov "Zjednotení v rozmanitosti"

Fakulta aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave Vás pozývajú na III. vedeckú konferenciu doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov " Zjednotení v rozmanitosti", ktorá sa bude konať 17. septembra 2012 pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. Miesto konania Výučba 2 miestnosť D.206. Viac info TU!

« späť