Udelenie Ceny Imricha Karvaša za najlepšiu diplomovú a dizertačnú prácu

Na zasadnutí Vedeckej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave dňa 5.6.2017 rektor EU v Bratislave prof. Daňo odovzdal Cenu prof. Imricha Karvaša za najlepšiu doktorandskú dizertačnú prácu a najlepšiu diplomovú prácu obhájenú v akademickom roku 2015/2016. Cenu prof. Imricha Karvaša za najlepšiu dizertačnú prácu si z rúk rektora prevzal Ing. Roman Lacko, PhD. z Podnikovohospodárskej fakulty EU v Bratislave so sídlom v Košiciach a Cenu prof. Imricha Karvaša za najlepšiu diplomovú prácu Ing. Richard Kališ z Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave. Prorektor pre rozvoj EU v Bratislave prof. Sivák predstavil laureátov Ceny prof. Imricha Karvaša a zároveň prítomným priblížil život prof. Karvaša.

Fotogaléria

« späť