Q-PROFES konferencia spojená s workshopom

Kvalita vzdelávania/Vzdelávanie o kvalite

Kvalita sa stala integrálnou súčasťou riadenia podnikateľských subjektov, ako aj neziskových a príspevkových organizácií a organizácií verejnej správy. Dnes už nepostačuje ovládanie teoretických vedomostí, požiadavky praxe sú čoraz praktickejšie orientované. Rozsah požiadaviek finálneho zákazníka formuje aj profiláciu organizácií a pracovníkov zastrešujúcich oblasť riadenia kvality. Vznikajú nasledovné otázky: Aká je príprava študentov pre prax v oblasti systémov integrovaného manažérstva a modelov výnimočnosti? Aké aktivity rozvíjajú vzdelávacie inštitúcie v spolupráci s reprezentantami praxe? Ako môžu byť zástupcovia externých organizácií nápomocní pri defi novaní a rozvíjaní vzdelávacích programov a príležitostí rozvoja študentov?

Viac informácii nájdete TU

« späť