Multilaterálna diplomacia témou Diplomacie v praxi

29. novembra 2016 navštívila Ekonomickú univerzitu v Bratislave J. E. pani Oľga ALGAYEROVÁ, veľvyslankyňa Slovenskej republiky pri medzinárodných organizáciách vo Viedni. Veľvyslankyni Algayerovej, ktorá vyštudovala zahraničný obchod na Obchodnej fakulte, odovzdal dekan Obchodnej fakulty pán Štefan Žák pamätnú publikáciu vydanú k 45. výročiu založenia OF. Prednáška a následná diskusia s domácimi a zahraničnými študentmi v rámci predmetu Diplomacia v praxi bola zameraná na teoretické a praktické aspekty multilaterálnej diplomacie.

« späť