Vyjadrite sa cez AIS ku kvalite výučby

Vážení študenti, využite možnosť zapojiť sa do hodnotenia predmetov a učiteľov prostredníctvom anonymnej ankety a prispejte svojimi podnetmi a pripomienkami k zvýšeniu kvality výučby na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Vyjadrite svoj názor k predmetom, ktoré ste absolvovali v zimnom semestri 2012/2013, vyplnením krátkeho dotazníka v AIS v termíne od 12. decembra 2012 do 9. marca 2013. Hodnotenie sa týka predmetov vyučovaných v slovenskom jazyku, ako aj predmetov vyučovaných v cudzom jazyku. V prípade akýchkoľvek otázok, resp. nejasností nás prosím kontaktujte e-mailom: kvalita@euba.sk Link na manuál: https://ais2.euba.sk/prirucky/ankety-uni-SK-2012.pdf


« späť