Bratislavská Business School EU v Bratislave organizuje pre záujemcov Univerzity tretieho veku Deň otvorených dverí

Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave pripravila pre záujemcov Univerzity tretieho veku (ďalej UTV) v akademickom roku 2017/2018 štyri atraktívne a zaujímavé študijné odbory, ktoré bližšie predstaví v rámci Dňa otvorených dverí.

UTV  je  platformou, ktorá slúži na záujmové vzdelávanie seniorov, na podporu ich sociálnych kontaktov a aktívneho životného štýlu a na propagáciu a popularizáciu samotnej Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorá v súlade so zásadami spoločenskej zodpovednosti štúdium UTV aj finančne podporuje.

Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave pripravila pre záujemcov Univerzity tretieho veku Deň otvorených dverí

« späť