Tlačové správy

Modelová konferencia FMV 2016 je úspešne za nami

Dňa 13. apríla sa na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave uskutočnila jedna z najdôležitejších udalostí roka pre Fakultu medzinárodných vzťahov - Finálne plenárne zasadnutie Modelovej konferencie FMV 2016.

viac »

From hardware to soft skills

CNAS je jedným z centier oblastných štúdií, ktorých poslaním je šíriť poznatky o krajinách daného regiónu a podporovať všestranný rozvoj vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave s univerzitami, podnikmi a inými inštitúciami krajín danej oblasti.

viac »

Den absolventov 2016

Ekonomická univerzita v Bratislave pomáha rôznymi aktivitami absolventom a študentom univerzity vo väzbe na ich uplatnenie na trhu práce. Takouto aktivitou je aj Deň absolventov, ktorý sa uskutočnil 9. marca 2016 v priestoroch univerzity na Dolnozemskej ceste v Bratislave.

viac »

Ekonomická univerzita v Bratislave pripravila Informačný deň pre uchádzačov o štúdium na univerzite

Ekonomická univerzita v Bratislave privítala 5. februára v aule univerzity záujemcov o štúdium, prevažne maturantov. Počas každoročného informačného dňa pre uchádzačov o štúdium na EU v Bratislave im predstavila všetky možnosti štúdia, ako aj novinky v štúdiu pre budúci akademický rok.

viac »
<<<12>>>