SLOVENSKO JE VEĽMI DOBRÝ ČLEN EUROZÓNY, POVEDAL KLAUS REGLING

Aj keď finančná kríza má už svoj vrchol za sebou, niektoré riziká stále zostávajú. Upozornil na to v prednáške pre študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave Klaus Regling.

Počas viac ako hodinového stretnutia si študenti univerzity mohli vypočuť názory generálneho riaditeľa Európskeho stabilizačného mechanizmu na dôvody vzniku finančnej krízy a aj jeho vysvetlenie opatrení, ktoré v boji s ňou prijala Európska únia. Klaus Regling pritom viackrát zdôraznil potrebu ďalších štrukturálnych reforiem. „Tie sú predpokladom účinnej monetárnej aj fiškálnej politiky.“

Ale nielen to. Šéf eurovalu totiž stále vidí viacero otáznikov, na ktoré je potrebné reagovať. Už spomenuté riziká brániace zotaveniu ekonomík sú totiž stále aktuálne. „Najväčšou výzvou pre nás zostávajú oživenie rastu a podpora tvorby pracovných miest. Reformy sú dôležité aj z pohľadu podpory investícií v eurozóne,“ upozornil Klaus Regling. Netreba pritom zabúdať ani na fakt, že zavedený musí byť aj nový rámec koordinácie ekonomických politík.

Klaus Regling si prevzal z rúk Ivana Šramka, predsedu Správnej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave medailu za prínos k rozvoju európskej ekonomickej integrácie.

 

« späť