Ekonomická univerzita získala prestížne ocenenie Academic Leadership Award

Ekonomická univerzita v Bratislave sa stala nositeľom ocenenia Academic Leadership Award (Cena za akademické vodcovstvo). Počas januárovej globálnej konferencie o podnikaní a financiách v Las Vegas ju vybraným inštitúciam z celého sveta udelil americký The Institute for Business and Finance Research.                                        

Ekonomická univerzita sa stala len jednou z dvoch európskych univerzít, ktoré získali toto prestížne ocenenie. „Veľmi si vážime, že výskum ako jedno z kľúčových poslaní EU v Bratislave svojou kvalitou oslovil aj špičkových odborníkov v USA. Je všeobecne známe, že univerzity pôsobiace v Spojených štátoch patria medzi najvýznamnejšie výskumné inštitúcie sveta a je preto veľká česť, že sa Ekonomická univerzita ocitla v ich spoločnosti,“ povedal na margo udelenia Academic Leadership Award rektor EU v Bratislave Rudolf Sivák.

Cena za akademické vodcovstvo sa udeľuje ako uznanie za trvalú snahu o profesionálny rast svojich tvorivých pracovníkov a ocenenie podpory výskumu na univerzite. Okrem EU v Bratislave ju dostalo osem univerzít z Ameriky, dve u Afriky a po jednej z Ázie a Európy.

 

 

« späť