Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Výmenný program ErasmusPlus pre doktorandov: Lekcie do budúcnosti

Dátum: 12.5.2016
Čas: 13:30 hod.

Miesto: 5B26
Organizátor: KET NHF
Kontaktná osoba: Daniel Dujava
Hostia: študenti, doktorandi a členovia KET, verejnosť

výskumný seminár

viac »