Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Prístup korporácií k medzinárodnému zdaňovaniu

Dátum: 30.11.2016
Čas: 11.00 hod.

Miesto: 4A03
Organizátor: OF KMO
Kontaktná osoba: Ing. Škorvagová
Hostia: študenti 1 r. II stupeň (Martina Gulášová, IBM Slovensko)

workshop

viac »

Offshoring a outsourcing v oblasti financií

Dátum: 30.11.2016
Čas: 9.15

Miesto: D114
Organizátor: OF KMO
Kontaktná osoba: Ing. Škorvagová
Hostia: študenti 1 r. II stupeň (Martina Gulášová, IBM Slovensko)

workshop

viac »

Kontraktná logistika

Dátum: 30.11.2016
Čas: 11.00 hod.

Miesto: D 115
Organizátor: OF KMO
Kontaktná osoba: doc.Hansenová
Hostia: 2. ročník II. stupeň

workshop

viac »

Turecko - teritoriálna analýza, obchodné zvyklosti a potenciál pre zahraničný obchod

Dátum: 28.11.2016
Čas: 13.30 hod. - 15.00 hod.

Miesto: D 115
Organizátor: KMO OF
Kontaktná osoba: prof. Ing. Peter Baláž, PhD.
Hostia: študenti II. stupeň, 2. ročník

workshop

viac »

AKREDITOVANÉ ŠPECIALIZOVANÉ VZDELÁVANIE PRE KONTROLÓROV

Dátum: 25.11.2016 - 26.11.2016

Miesto: BBS
Organizátor: BBS

viac »

Šiesta medzinárodná vedecká internetová videokonferenciu vedeckých pracovníkov a  doktorandov "Trendy a inovácie v internetovej podpore podnikania, vzdelávania a bezpečnosti"

Dátum: 24.11.2016
Čas: 10.00 hod.

Miesto: virtuálne
Organizátor: KAI FHI
Kontaktná osoba: Ing. Mgr. Peter Schmidt, PhD.
Hostia: pedagógovia, študenti, zahraniční hostia, doktorandi, odborníci z praxe 

medzinárodná webkonferencia

viac »

Nový colný zákon a jeho praktická realizácia

Dátum: 24.11.2016
Čas: 11.00 hod.

Miesto: D 115
Organizátor: KMO OF
Kontaktná osoba: doc. Ružeková
Hostia: študenti 2. r. II. stupeň, Mgr.Nosková, pplk, Mgr.Jakus - Finančná správa SR, colná sekcia

workshop

viac »

OECD ako určovateľ trendov (BEPS)

Dátum: 23.11.2016
Čas: 9.15

Miesto: D114
Organizátor: OF KMO
Kontaktná osoba: Ing. Škorvagová
Hostia: študenti 1 r. II stupeň (Martina Gulášová, IBM Slovensko)

workshop

viac »

Dopravná politika

Dátum: 23.11.2016
Čas: 11.00 hod.

Miesto: D 115
Organizátor: OF KMO
Kontaktná osoba: doc. Hansenová
Hostia: 2. ročník II. stupeň

workshop

viac »

19. medzinárodný veľtrh cvičných firiem

Dátum: 23.11.2016
Čas: 9.00 - 20.00 hod.

Miesto: Národné tenisové centrum, a. s., Príkopová 6, Bratislava 3
Organizátor: Katedra pedagogiky NHF v spolupráci so ŠIOV
Kontaktná osoba: Ľudmila Velichová a Ladislav Pasiar
Hostia: vysokoškolskí učitelia, študenti učiteľstva, učitelia a žiaci stredných škôl zo SR

medzinárodný veľtrh

viac »

Štáty Blízkeho východu - teritoriálna analýza, obchodné zvyklosti a potenciál pre zahraničný obchod

Dátum: 21.11.2016
Čas: 13.30 hod. - 15.00 hod.

Miesto: D 115
Organizátor: KMO OF
Kontaktná osoba: Ing. Stanislav Zábojník, PhD.
Hostia: študenti II. stupeň, 2. ročník

workshop

viac »

Problematika medzinárodného zdaňovania a jej vplyv na medzinárodné podnikanie

Dátum: 16.11.2016
Čas: 9.15

Miesto: D114
Organizátor: OF KMO
Kontaktná osoba: Ing. Škorvagová
Hostia: študenti 1 r. II stupeň (Martina Gulášová, IBM Slovensko)

workshop

viac »

Info Meeting k Absolventským stážam pre študentov

Dátum: 15.11.2016
Čas: 12.30 hod.

Miesto: spoločenská miestnosť V2

meeting

viac »

Interkultúrne rozdiely a ich prejavy v komerčnej praxi - praktické aplikácie medzinárodného marketingu

Dátum: 15.11.2016
Čas: 15.00 hod. - 17.00 hod.

Miesto: D 112
Organizátor: KMO OF
Kontaktná osoba: doc. Ing. Otília Zorkóciová, PhD.
Hostia: študenti 2. ročníka I. stupňa, doktorandi a pracovníci KMO (Ing. Ľubor Kostelný)

workshop

viac »

Ukrajina - teritoriálna analýza, obchodné zvyklosti a potenciál pre zahraničný obchod

Dátum: 14.11.2016
Čas: 13.30 hod. - 15.00 hod.

Miesto: D 115
Organizátor: KMO OF
Kontaktná osoba: prof. Ing. Peter Baláž, PhD.
Hostia: študenti II. stupeň, 2. ročník

workshop

viac »

Aktuárska veda v teórii a v praxi

Dátum: 11.11.2016

Miesto: virtuálne
Organizátor: KMA FHI
Kontaktná osoba: Mgr. Andrea Kaderová, PhD.
Hostia: pedagogickí a vedeckí pracovníci z VŠ, odborná verejnosť, členovia SSA, doktorandi, zahraniční účastníci

vedecká konferencia

viac »

Mladá veda AIESA 2016 – Participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach

Dátum: 11.11.2016
Čas: 8.30 hod. - 12.00 hod.

Miesto: A7.12 a A7.05
Organizátor: FHI
Kontaktná osoba: L. Kuklišová, OVDŠaMV 6729 5723, lenka.kuklisova@euba.sk
Hostia: domáci a zahraniční doktorandi a mladí vedeckí pracovníci

IX. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov

viac »

Seminár doktorandov KOVE

Dátum: 9.11.2016

Miesto: zasadačka KOVE D8.19
Organizátor: KOVE FHI EU
Kontaktná osoba: Ing. Brian Konig, PhD., 02/67295820, brian.konig@euba.sk
Hostia: učitelia, doktorandi

seminár

viac »

Aplikácia štatistických metód vo výskume a v praxi

Dátum: 8.11.2016

Miesto: A7.12
Organizátor: KŠ FHI
Kontaktná osoba: doc. Ing.Eva Sodomová, PhD.
Hostia: Pozvaní hostia z praxe, učitelia, doktorandi KME a študenti ŠME

Vedecká konferencia

viac »

Úspešné zodpovedné podnikanie Lyra Chocolate, s.r.o. na zahraničných trhoch

Dátum: 8.11.2016
Čas: 11:00

Miesto: Prednášková miestnosť B107 (budova Obchodnej a Národohospodárskej fakulty)
Organizátor: Fórum pre rozvoj etiky v ekonomike v spolupráci s tímom medzinárodného projektu “Social & Solidarity Economy as Development Approach for Sustainability in EYD 2015” (EuropeAid/134863/C/ACT/MULTI, Grant Contract:DCI-NSAED/2014/352-248)
Kontaktná osoba: doc. Ing. Mgr. Gabriela Dubcová, PhD.
Hostia: Karol Stýblo, konateľ LYRA CHOCOLATE, s.r.o

Prednáška je zameraná na systém fungovania zodpovedného podnikania Lyra Chocolate, predovšetkým na úspešné zodpovedné podnikanie na zahraničných trhoch a zodpovedný dodávateľský reťazec.

viac »

Vedecký seminár Katedry poisťovníctva

Dátum: 8.11.2016
Čas: 12:30 - 13:30 hod.

Miesto: D115
Organizátor: KPOI NHF
Kontaktná osoba: Zuzana Brokešová
Hostia: študenti, doktorandi, zamestnanci

seminár

viac »

Ruská federácia - teritoriálna analýza, obchodné zvyklosti a potenciál pre zahraničný obchod

Dátum: 7.11.2016
Čas: 13.30 hod. - 15.00 hod.

Miesto: D 115
Organizátor: KMO OF
Kontaktná osoba: Ing. Stanislav Zábojník, PhD.
Hostia: študenti II. stupeň, 2. ročník

workshop

viac »

Výskumný seminár: Hodnota za peniaze

Dátum: 7.11.2016
Čas: 13:30

Miesto: spoločenská miestnosť V1
Organizátor: Útvar hodnoty za peniaze
Hostia: Ing. Štefan Kišš, MSc., riaditeľ útvaru Hodnoty za peniaze, Ministerstvo financií SR

Výskumný seminár na tému Hodnota za peniaze. Spoločenská miestnosť V1 7. november 2016 13:00 hod.

viac »

Doktorandský seminár VSRR - Týždeň vedy a techniky

Dátum: 7.11.2016 - 13.11.2016
Čas: 10:00 hod.

Miesto: EUBA, 3B57
Organizátor: KVSRR NHF
Kontaktná osoba: Valéria Szitásiová
Hostia: členovia a študenti VSRR, NHF, odborná verejnosť

Seminár

viac »