Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Sensory analysis and evaluation of the quality of wine in ÚKSUP

Dátum: 5.3.2015
Čas: 11.00 h

Miesto: SB14
Organizátor: KTaKT
Kontaktná osoba: Ing. Ľubica Knošková, PhD.

workshop

viac »

Senzorická analýza a hodnotenie kvality vína v ÚKSUP

Dátum: 5.3.2015
Čas: 11.00 h

Miesto: SB14
Organizátor: KTaKT
Kontaktná osoba: Ing. Ľubica Knošková, PhD.

workshop

viac »

Vonkajšie ekonomické vzťahy SR na obdobie 2014 - 2020

Dátum: 5.3.2015
Čas: 13:30 - 15:00 h

Miesto: Spoločenská miestnosť V1, Stará budova
Organizátor: KMO OF
Kontaktná osoba: Dr. Miloslav Rosenberg, PhD.
Hostia: Mgr. Štefan Rozkopál, generálny riaditeľ sekcie zahraničnoobchodnej politiky a európskych záležitostí