Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Podnikateľské prostredie na Slovensku

Dátum: 26.3.2015
Čas: 13.30 h

Miesto: D 112
Organizátor: KMO
Kontaktná osoba: Dr. M. Rosenberg, PhD.

viac »

Francophonie and the economic dimension

Dátum: 26.3.2015
Čas: 9:00 - 13:00 h

Miesto: Spoločenská miestnosť V1
Organizátor: Katedra marketingu
Kontaktná osoba: prof.Kita Jaroslav

conference

viac »

Frankofónia a jej hospodárska dimenzia

Dátum: 26.3.2015
Čas: 9:00 - 13:00 h

Miesto: Spoločenská miestnosť V1
Organizátor: Katedra marketingu
Kontaktná osoba: prof.Kita Jaroslav

konferencia

viac »