Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Význam technickej normalizácie v praxi

Dátum: 27.10.2015
Čas: 9:15

Miesto: D114
Organizátor: katedra tovaroznalectva a kvality tovaru
Kontaktná osoba: Ing. Nadežda Sládková

Workshop

Product Portfolio Management in Whirlpool

Dátum: 27.10.2015
Čas: 11.00 h

Miesto: predbežne D115
Organizátor: KTaKT
Kontaktná osoba: Ing. Ľubica Knošková, PhD.

workshop

viac »

Produktové portfólio Management Whirlpool

Dátum: 27.10.2015
Čas: 11.00 h

Miesto: predbežne D115
Organizátor: KTaKT
Kontaktná osoba: Ing. Ľubica Knošková, PhD.

workshop

viac »