Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Aktuálne otázky rozpočtu verejnej správy na roky 2015-2017

Dátum: 4.12.2014
Čas: 15:15-16:45

Miesto: B108
Organizátor: KF NHF
Kontaktná osoba: doc. Ing. Kornélia Beličková, PhD., Ing. Zuzana Brindzová, PhD.

prednáška odborníka z praxe

viac »

Seminár pokročilých vedeckých metód (ekonometria a štatistika)

Dátum: 7.10.2014 - 19.12.2014

Miesto: KMO EUBA
Organizátor: KMO EUBA
Kontaktná osoba: Ing. Stanislav Zábojník, PhD.
Hostia: odborní asistenti KMO OF, zamestnanci Štat. úradu SR

seminár, workshop

viac »