Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Vyhnúť sa nástrahám pri preklade z francúzštiny do slovenčiny

Dátum: 25.4.2013
Čas: 11:00-12:30

Miesto: C1.09
Organizátor: Katedra románskych a slovanských jazykov FAJ
Kontaktná osoba: PhDr. I. Rizeková, PhD.

odborná prednáška v rámci učiteľskej mobility Erasmus

viac »

Podnikateľské prostredie Slovinska

Dátum: 25.4.2013
Čas: 13,30-15,00 hod

Miesto: D 112
Organizátor: OF KMO
Kontaktná osoba: Dr. Miloslav Rosenberg, miloslav.rosenberg@euba.sk, klp. 1200

workshop

viac »

Vývoj poľského poistného trhu v období dlhovej krízy

Dátum: 25.4.2013
Čas: 14.00 hod

Miesto: A 14
Organizátor: PHF Katedra ekonómie
Kontaktná osoba: Eva Kafková

Prednáška

viac »