Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Diskusia študentov s rektorom

Dátum: 23.4.2013

Miesto: Spoločenská miestnosť V2
Organizátor: ŠPEU
Kontaktná osoba: Radovan Lacko

Študentský parlament Ekonomickej univerzity v Bratislave pozýva všetkých študentov na pravidelné stretnutie Diskusia študentov s rektorom EU v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfom Sivákom, PhD.,

viac »

Európska únia v období finančnej krízy

Dátum: 23.4.2013
Čas: 9.15 h

Miesto: B108 (stará budova)
Organizátor: KET NHF
Kontaktná osoba: doc. Ing. Veronika Piovarčiová, PhD.

prednáška

viac »