Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód

Dátum: 19.4.2012 - 20.4.2012

Miesto: Katedra hospodárskej informatiky a matematiky; Košice

Konferencia je zameraná na výmenu skúseností a vedomostí z oblasti aplikácie štatistických a matematických metód a postupov používaných pri zlepšovaní procesov v podnikoch. Určená pre: členov katedry a hostí. Kontakt: PHF EU Košice; RNDr. Zuzana Hajduová, PhD.a PhDr. Eva Prividiová

Pozvánka na informačné stretnutie Franklin University, Ohio, USA

Dátum: 19.4.2012

Miesto: Výučba 2 v "novej" budove

Ekonomická univerzita v Bratislave a Franklin University, Ohio, USA pripravujú spoločný projekt, v rámci ktorého budú mať študenti vybraných fakúlt EU v Bratislave možnosť získať po úspešnom absolvovaní 1-ročného štúdia na Franklin University bakalársky diplom (tzv. Subsequent Degree). Štúdium na Franklin University je možné absolvovať aj súbežne so štúdiom na EU v Bratislave.

viac »