Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Vedecký workshop

Dátum: 20.10.2015
Čas: 10.00 h

Miesto: KHP NHF
Organizátor: KHP NHF
Kontaktná osoba: Ing. Šiškovičová

Regulácia sieťových odvetví a efektívnosť 


« späť