Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Súčasné trendy vo vyučovaní jazykov a testovaní v systéme UNIcert®

Dátum: 12.4.2013 - 13.4.2013
Čas: 13:30-16:30 9:30-11:00

Miesto:
Organizátor: FAJ KAJ
Kontaktná osoba: doc. PhDr. H. Šajgalíková, PhD., PaedDr. E. Stradiotová, PhD.

Cieľom podujatia je vytvoriť fórum pre výmenu informácií, skúseností a poznatkov súvisiacich so štandardizáciou dosahovaných jazykových kompetentností a meraní.


« späť