Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Web of Science na dlani

5.6.2013

Ekonomická univerzita v Bratislave, Oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium a Slovenská ekonomická knižnica zorganizovali podujatie Web of Science na dlani. Podujatie bolo organizované ako súčasť projektu Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom (NISPEZ) Aktivita 1.1.: Zabezpečenie nákupu a prístupu k elektronickým informačným zdrojom a optimalizácia ich portfólia pre potreby výskumu a vývoja Kódy ITMS projektov: 26220220001, 26240220001 Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Prednášala Enikő Tóth Szász zo spoločnosti Thomson Reuters.


«  späť