Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Zasadnutie grémia Akcie Rakúsko-Slovensko

30.4.2015

Zasadnutie grémia Akcie Rakúsko-Slovensko sa po prvý krát konalo na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave 30. apríla 2015. Akcia Rakúsko-Slovensko vznikla v roku 1992 ako bilaterálny program na podporu spolupráce medzi Rakúskom a Slovenskom v oblasti vysokého školstva, vedy a výskumu. Akcia je financovaná rovnakým dielom zo strany Ministerstva školstva Slovenskej republiky a Spolkového ministerstva pre vedu, výskum a hospodárstvo Rakúskej republiky. Správnym orgánom Akcie je 10-členné grémium, ktorého členmi sú tiež dvaja zástupcovia EU v Bratislave: Mgr. Boris Mattoš, PhD., prorektor pre medzinárodné vzťahy a Univ. prof. i. R. Dipl. Ing. Dr. Mikuláš Luptáčik, dekan NHF.


«  späť