Oddelenie medzinárodnej mobility

Úradné hodiny:

ZPC:

Pondelok až piatok  8.00 – 11.30 


ERASMUS+ štúdium A3.16

Pondelok až štvrtok:   8.00 - 12.00 a 12:30 - 15:00


ERASMUS+ praktické stáže A3.16

Pondelok až štvrtok:    8.00 – 12.00 a 12:30 - 15:00
     

Oddelenie medzinárodnej mobility (OMM) komplexne zabezpečuje agendu medzinárodnej mobility študentov, pedagógov a zamestnancov EU v Bratislave, najmä:

  • pripravuje dohody o spolupráci v medzinárodných programoch Erasmus +, CEEPUS, a i.,
  • administratívne a organizačne zabezpečuje prijímanie a vysielanie študentov, učiteľov a zamestnancov v rámci programov Európskej únie, na základe bilaterálnych a iných dohôd o spolupráci, 
  • vedie evidenciu študijných výsledkov prijímaných zahraničných študentov (okrem študentov zapísaných na ucelené štúdium v rámci študijných programov), 
  • komplexne zabezpečuje zahraničné cesty učiteľov a zamestnancov univerzity.

Erasmus +


Vedúca oddelenia:

Erasmus+inštitucionálny koordinátor

Ing. Simona Kosztanko, PhD.
tel.: + 421 2 6729 5359
miestnosť: E3.09
simona.kosztanko@euba.sk

 

Zamestnanci:

Mgr. Dávid Bocko

Erasmus koordinátor

tel.: +4212 67295386
miestnosť:A3.16
david.bocko@euba.sk

Mgr. Andrea Szabová

Erasmus koordinátor

tel.: +421 2 6729 5155

andrea.szabova@euba.sk


Miroslava Darnadiová

Erasmus koordinátor

tel.: +421 2 6729 5155

miestnosť: A3.16

miroslava.darnadiova@euba.sk

 

Katarína Majerská
Erasmus koordinátor
tel.: + 421 2 6729 5680
miestnosť: A3.15
katarina.majerska@euba.sk


 

Ing. Jana Jarová

odborná referentka – ZPC
tel.: + 421 2 6729 5191
miestnosť: A3.14
jana.jarova@euba.sk


Viera Martišková
odborná referentka – ZPC
tel.: + 421 2 6729 5193
miestnosť: A3.14
viera.martiskova@euba.sk

 

Zlatica Zvarová
odborná referentka – ZPC
tel.: + 421 2 6729 5193
miestnosť: A3.14
zlatica.zvarova@euba.sk