Ponuka na predaj ojazdených osobných a dodávkových motorových vozidiel

Ekonomická univerzita v Bratislave ponúka na predaj 5 ks ojazdených osobných a dodávkových motorových vozidiel, ktoré Ekonomická univerzita v Bratislave nevyužíva a ani v budúcnosti využívať nebude na plnenie svojich úloh.

Za účelom posúdenia technického stavu vozidiel  bol vypracovaný odborný posudok zo dňa 07.10.2013 p. Jurajom Simonom, odborníkom na opravu a servis motorových vozidiel, súčasne konateľom servisu Rodex Car, Bratislava.

Predaj nepotrebnej hnuteľnej veci, 5 ks motorových vozidiel EU sa uskutoční formou odpredaja záujemcovi, ktorý prejaví záujem a ponúkne za ne najvyššiu cenu. Záujemca sa nemusí uchádzať o všetky vozidlá, môže aj o jedno. O kúpe – predaji vozidla sa uzatvorí

„Kúpnopredajná zmluva na dohodnutú sumu“ na OPaI EU“.

Záujemcovia o kúpu vozidiel (aj jednotlivo) sa môžu oboznámiť so skutkovým stavom a vykonať ich obhliadku  na Ekonomickej univerzite v Bratislave Dolnozemská cesta č.1, Petržalka, Bratislava 5 v dňoch pondelok až piatok v čase, ktorý si telefonicky dohodnú s kontaktnou osobou:

Ing. Marián Lajtár, autodoprava, telefón č.: 02/67 29 5258.

por.č.    kód:    os.motorové vozidlo - typ:    evid.č.:            rok výr.: 
1.    644415/04 - V54/13    Škoda Forman 135 GLX    BA 396 LR    1993        
2.    644415/13 - V54/13    VW GOLF Variant    BA 776 IT    1996    
3.    644415/14 - V54/13    AUDI A6    BA 359 IV    1999        
4.    644421/14 - V54/13    Škoda 1203 MONT    BA 406 LR    1987        
5.    647543/01 - V54/13 MULTICAR M 250/109.    BA 718 LO    1990   
                 

 

« späť