ZAMESTNANCI EKONOMICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE

770capital 770 Capital

Oznamy pre zamestnancov


Informačný systém EU v Bratislave

Video-školiacu dokumentáciu nájdete TU.


Zamestnanecký portál ESS


Spravodaj Slovenskej rektorskej konferencie


Newsletter o modernom vzdelávaní eduNEWS 2020


Odborová organizácia

Aké výhody prináša členstvo v OZ PŠaV,alebo prečo sa stať členom OZ PšaV

Poslaním Zväzu je chrániť a obhajovať oprávnené záujmy svojich členov. Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy pôsobí najmä v:

  • V pracovnoprávnej oblasti
  • V mzdovej oblasti
  • V sociálnej oblasti

Preukaz učiteľa ITIC

Medzinárodný učiteľský identifikačný preukaz ITIC je jediným celosvetovo uznávaným dokladom preukazujúcim štatút učiteľa. Neustálym rozvojom medzinárodného preukazu učiteľa ITIC a trhového trendu vydávať multifunkčné karty je od roku 2002 preukaz ITIC vydávaný ako multifunkčný preukaz s čipom na slovenských vysokých školách a univerzitách, ktoré v rámci tohto zaujímavého projektu participujú.


Tlačivá