Verejné obstarávanie Ekonomická univerzita, n.f.

Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a dplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov

 

 

Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní

 

Dodávka školského nábytku 19082014   Informácia o výsledku