" /> Ekonomická univerzita v Bratislave

Kurzy pre verejnosť

Jazykové kurzy

Dvojsemestrálny prípravný kurz na medzinárodne uznávanú skúšku z hospodárskej nemčiny PWD  PRÜFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCH INTERNATIONAL 

 


Akreditovaný  vzdelávací program Sprievodca v cestovnom ruchu


Ekonomická univerzita v Bratislave organizuje   pre verejnosť akreditovaný  vzdelávací program „Sprievodca v cestovnom ruchu“.   Akreditácia Ministerstva školstva SR: POA: 3232/2016/17/1

 

Tento program je určený hlavne pre záujemcov, ktorí chcú pracovať v pozícii

◌   touristguide - sprievodca v lokalite,

◌   tourmanager - vedúci zájazdu,

◌   representative – delegát v stredisku cestovného ruchu, resp. delegát cestovnej kancelárie

 

 Termín zahájenia kurzu je  v sobotu 07.10.2017 o 9.00 hod. 

Časový rozsah kurzu je 305 hodín.  Výučba sa koná v piatok poobede a v sobotu od rána. Vybrané praktické cvičenia sú v nedeľu. Všetky odborné prednášky a cvičenia sú prepojené na prax.  Lektori sú poprední odborníci v cestovnom ruchu so skúsenosťami z praxe. 

Súčasťou kurzu je aj tréningový zájazd vrátane ubytovania a vstupov.

Úspešní absolventi  získajú  po vykonaní skúšky štátne „Osvedčenie“, ktoré vydá Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave v zmysle zákona.

Cena:   495 EUR  kurz + 95 EUR skúška.

Prihláška:  www.euba.sk,

Facebook: https://www.facebook.com/Sprievodca-cestovn%C3%A9ho-ruchu-KURZ-tourist-guide-254202621323871

Garant  vzdelávacieho programu: Prof. JUDr. Ľudmila Novacká, PhD.

Kontakt:    E mail: novackaludmila@gmail.com, alebo novacka@euba.sk,

tel. 02 67291542 alebo 0903-434463

PrihláškaZnalecký ústav

Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, Bratislava je v súlade so zákonom č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých predpisov zapísaná do zoznamu znaleckých ústavov s kvalifikáciou na znaleckú činnosť v odbore  Ekonomika a riadenie podnikov a v odbore Ekonómia a manažment  a zároveň v zozname znaleckých organizácií s kvalifikáciou na znaleckú činnosť v odbore Ekonómia a manažment.

Viac


GMP

Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave v spolupráci s ESCP Europe akreditovanej u ACCSB, EQUIS a AMBA, vám ponúka štúdium General Management Programme (GMP).

Viac


MBA

Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave otvorila od akademického roka 2010/2011 nový program celoživotného vzdelávania manažérov Master of Business Administration poskytovaný Bratislavskou Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave a Franklin University, Ohio. Absolventom programu bude udelený diplom z Franklin University, Ohio, USA, na základe ktorého získajú titul MBA.

Viac


 

E-learning

E-learningové vzdelávanie ako progresívna forma dištančného vzdelávania využíva neustále sa rozvíjajúce možnosti siete internet. Prináša tak ponuku vzdelávania priamo do domovov potencionálnych klientov. Pre e-learningové vzdelávanie postačuje počítač a pripojenie na internet. Frekventant študuje v pohodlí svojho domova (prípadne kancelárie) a v čase, ktorý mu najviac vyhovuje. Nemusí sa prispôsobovať časovému rozvrhu študijnej skupiny ako je to pri tradičnej forme prezenčného štúdia. Komunikácia s učiteľom, prípadne ostatnými frekventantmi prebieha rovnako cez internet.

Viac


Ostatné kurzy

Finančná analýza podniku

Viac


 

Prípravné kurzy

Cieľom kurzov je poskytnutie základných informácií a vedomostí potrebných pre úspešné zvládnutie prijímacej skúšky na Ekonomickú univerzitu z matematiky, základov ekonómie, anglického a nemeckého jazyka, ako aj tréning praktických návykov a zručností pri riešení úloh prijímacej skúšky formou zadaných vzorových písomných testov, ktoré budú predmetom prijímacej skúšky.

Viac