Verejné obstarávanie Ekonomickej univerzity v Bratislave

Zákon číslo 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

KONTAKT
vybavuje Oddelenie pre verejné obstarávanie
adresa Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava
fax 6729 5185

 

meno e-mail telefón
Ing. Anna Národová anna.narodova@euba.sk +421 2 6729 5147
Mária Hiebschová maria.hiebschova@euba.sk +421 2 6729 5277
Ing. Galina Uherková galina.uherkova@euba.sk +421 2 6729 5269
Ing. Peter Ondrejka peter.ondrejka@euba.sk +421 2 6729 5270

 

   

 

Prieskum trhu na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky

 

Predpokladaná hodnota zákaziek    Vysvetlenie 05122016

 

Prieskum trhu PHZ 04112016     Oprava prieskum PHZ 07112016

 

Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dodávka  chladenej a mrazenej hydiny 04102017

 

Maliarske potreby 03102017

 

Schodové hrany s lepidlo 29092017

 

Pranie bielizne 29092017

 

Oprava pračiek 29092017

 

Ubytovacie služby 29092017

 

Pracie prostriedky 29092017

 

Oprava kúrenia a rozvodov 28092017

 

Prehliadky svetelnej a zásuvkovej inštalácie 28092017    

 

Pracovné odevy, obuv a ochranné pracovné pomôcky 27092017

 

Diskrétne obálky 26092017

 

Maliarske potreby 26092017

 

Dodávka cukroviniek II 26092017 

 

Vývoz kalu žumpy 25092017

 

Šitie talárov a čiapok 25092017

 

Autobusová doprava 25092017 10.35hod.    Informácia o výsledku 29092017


Oprava kávových automatov Dallmayr Riva 21092017


Obalový materiál z papiera a PVC 21092017

 

Dodávka pečiatky 20092017

 

Oprava EPS 20092017

 

Náhradné diely Karcher 14092017

 

Meranie emisií 13092017

 

Ručne vyrobený papier 12092017

 

Ubytovanie 12092017   Informácia o výsledku 20092017   Informácia 26092017

 

Ubytovacie služby 08092017

 

Ubytovacie služby 07092017