Kontakty

doc. Ing. Denisa Čiderová, PhD., M.A.

doc. Ing. Denisa Čiderová, PhD., M.A.

Prorektorka pre vedu a doktorandské štúdium

 


E-mail: denisa.ciderova@euba.sk

Phone: +421 2 6729 5373

Kancelária: E3.23

Oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium na EU v Bratislave:

 

Ing. Martina Brčáková

vedúca oddelenia

Miestnosť: E3.27
Tel.: +421 2 6729 5192;  +421 2 6729 5377

E-mail: martina.machova@euba.sk

 

Ing. Jana Tkáčová

Miestnosť: E3.27

Tel.: +421 2 6729 5377

E-mail: jana.tkacova@euba.sk

 

Ing. Mgr. Jozef Wallner

Ekonomické rozhľady

Miestnosť: E3.06

Tel.: +421 2 6729 5278

E-mail: jozef.wallner@euba.sk

 

Ing. Gabriel Adamek

Miestnosť: E3.06

Tel.: +421 2 6729 5278

E-mail: gabriel.adamek@euba.sk


Bližšie informácie o vede a doktorandskom štúdiu realizovanom na fakultách Ekonomickej univerzity v Bratislave Vám môžu poskytnúť:

Národohospodárska fakulta

Ing. Zuzana BRINČÍKOVÁ, PhD.
prodekanka pre vedu a doktorandské štúdium
veda.nhf@euba.sk
Tel.č.: +421 2 6729 1298


Ing. Katarína Ondrejíčková
referentka pre vedeckú činnosť
ondrejic@euba.sk
Tel.č.: +421 2 6729 1173


Mgr. Michaela Pikulíková
referentka pre zahraničné vzťahy a výskumnú činnosť
michaela.pikulikova@euba.sk
Tel.č.: +421 2 6729 1273


Ing. Valéria Dziurová

referentka pre vedeckú činnosť

valeria.dziurova@euba.sk

Tel.č.: +421 2 6729 1293

 


 

Obchodná fakulta

doc. Ing. Viera KUBIČKOVÁ, PhD.
prodekanka pre vedu a doktorandské štúdium
veda.of@euba.sk
Tel.č.: +421 2 6729 1110


Katarina Francová
referentka pre vedu a doktorandské štúdium
katarina.francova@euba.sk
Tel.č.: +421 2 6729 1160


Renáta Malinová
referentka pre vedu a doktorandské štúdium
malinova@euba.sk
Tel.č.: +421 2 6729 1113


Ing. Beata Pellerová
referentka pre výskum
pellerov@euba.sk
Tel.č.: +421 2 6729 1215

 


 

Fakulta hospodárskej informatiky

doc. Mgr. Erik ŠOLTÉS, PhD.
prodekan pre vedu a doktorandské štúdium
veda.fhi@dec.euba.sk
Tel.č.: +421 2 6729 5723


Ing. Daniela Drozdová
referentka pre vedu a výskum
daniela.drozdova@euba.sk
Tel.č.: +421 2 6729 5734


Lenka Kuklišová
referentka pre vedu a výskum
kuklisov@euba.sk
Tel.č.: +421 2 6729 5723

Fakulta medzinárodných vzťahov

doc. PhDr. Ľubomír ČECH, CSc. 
prodekan pre vedu, výskum a doktorandské štúdium
lubomir.cech@euba.sk

Tel.č.: +421 2 6729 5435


Mgr. Renáta Balcová
referentka pre doktorandské štúdium
balcova@euba.sk
Tel.č.: +421 2 6729 5477


Mgr. Eva Vlková
referentka pre vedu, výskum a sociálne záležitosti
eva.vlkova@euba.sk
Tel.č.: +421 2 6729 5456

 


 

Fakulta aplikovaných jazykov

PhDr. Tatiana HRIVÍKOVÁ, PhD.
prodekanka pre vedu
veda.faj@euba.sk
Tel. č.: +421 2 6729 5215

 

Mgr. Ivana Pifková

referentka pre vedu a výskum

ivana.pifková@euba.sk

Tel. č.: +421 2 6729 5229


Zuzana Biháriová
knihovníčka
zuzana.bihariova@euba.sk
Tel. č.: +421 2 6729 5216

 


 

Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach

doc. JUDr. Ing. Aneta BOBENIČ HINTOŠOVÁ, PhD.
prodekanka pre vedu a doktorandské štúdium
aneta.bobenic-hintosova@euke.sk
Tel.č.: +421 55 7223 280


Natália Šmídtová
referentka pre doktorandské štúdium
smidtova@euke.sk
Tel.č.: +421 55 7223 267


Erika Kiššová
referentka pre vedu a výskum
kissova@euke.sk
Tel.č.: +421 55 7223 283

 


 

Fakulta podnikového manažmentu

doc. Ing. Miroslav TÓTH, PhD.
prodekan pre vedu a doktorandské štúdium
veda.fpm@euba.sk
Tel.č.: +421 2 6729 5635


Ing. Ľudmila Lulkovičová

referentka pre vedu a doktorandské štúdium

lulkovic@euba.sk

Tel.č.: +421 2 6729 5531