Univerzitné udalosti

Týždeň vedy a techniky na Slovensku

Pozývame Vás na podujatia, ktoré sa uskutočnia v rámci "Týždňa vedy a techniky na Slovensku v roku 2011" na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Viac informácií o plánovaných podujatiach nájdete na webstránke www.tyzdenvedy.sk

viac »

Konferencia Finančná gramotnosť ako súčasť ekonomického vzdelávania

Dňa 03. 10. 2011 sa uskutočnila na Katedre pedagogiky Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave medzinárodná vedecká konferencia „Finančná gramotnosť ako súčasť ekonomického vzdelávania“, pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. a dekana Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, prof. Ing. Jána Lisého, PhD.

viac »