Univerzitné udalosti

Medzinárodná súťaž Intesa Sanpaolo Customer Satisfaction University Award

Študenti EU v Bratislave obsadili prvé miesta v medzinárodnej súťaži Intesa Sanpaolo Customer Satisfaction University Award.

viac »

Q-PROFES konferencia spojená s workshopom

Kvalita sa stala integrálnou súčasťou riadenia podnikateľských subjektov, ako aj neziskových a príspevkových organizácií a organizácií verejnej správy. Dnes už nepostačuje ovládanie teoretických vedomostí, požiadavky praxe sú čoraz praktickejšie orientované. Rozsah požiadaviek finálneho zákazníka formuje aj profiláciu organizácií a pracovníkov zastrešujúcich oblasť riadenia kvality.

viac »

Kvalita Erasmus Mobility 2012

Dňa 17. mája 2012, na slávnostnej konferencii „25 rokov programu Erasmus v Európe a 15 rokov programu na Slovensku“ organizovanej Slovenskou akademickou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) za účasti predstaviteľov MŠVVaŠ SR a slovenských vysokých škôl Ekonomickej univerzite v Bratislave bolo udelené ocenenie – značka „Kvalita Erasmus Mobility 2012“.

viac »

Získajte praktické zručnosti pri príprave Vašich vedeckých článkov

Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta EU v Bratislave a Katedra ekonomickej teórie NHF EU v Bratislave pozývajú všetkých vedeckých pracovníkov a doktorandov EU v Bratislave na súbor prednášok prof. Alexandra Mineu z University of Auvergne (Clermont-Ferrand, Francúzsko) na tému "Metodológia výskumu - Research Methods".

viac »

Pozvánka na prednášku prof. Dr. Guntera Pauliho

Slovenská asociácia Rímskeho klubu v spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave poriadajú pre zamestnancov a študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave ako aj pre ďalších záujemcov prednášku prof. Dr. Guntera Pauliho, profesora z Polytechnic University of Turin, zakladateľa ZERI Foundation a člena Rímskeho klubu

viac »

Investujte do svojho vzdelania a staňte sa budúcimi lídrami s manažérskym programom Master of Business Administration (MBA)

Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci s Franklin University, Ohio v októbri 2012 už po tretíkrát otvára 20-mesačné štúdium Master of Business Administration v anglickom jazyku. Absolventi po úspešnom ukončení štúdia získajú diplom Franklin University a bude im udelený titul MBA. Prihlášku nájdete na www.euba.sk/bbs. Termín podania prihlášky je do 15.5.2012.

viac »

ČSOB HlavaPäta

Po úspešnom 1. ročníku ČSOB HlavaPäta, priniesli ČSOB Finančná skupina v spolupráci s Junior Achievement Slovensko, n.o. aj 2. ročník tejto súťaže, ktorá bola určená pre kreatívnych a inovatívnych študentov vysokých škôl. Mladým ľuďom ponúkla jedinečnú skúsenosť, ktorá nie je bežná pre ich rovesníkov, stimulovať kreativitu a svoje schopnosti a podporiť tímovú prácu pri ...

viac »

Slávia EU Bratislava

Volejbalistky Slávie EU Bratislava vybojovali vo finále play-off o majstra Slovenska 2011/2012 žien druhé miesto. Hráčkam k striebornej mediale srdečne blahoželáme!

viac »

35. ročník Pohára rektora 2012

Štyri dni trvajúce športové zápolenia študentov EU v Bratislave skončili vo štvrtok 22. marca 2012 v telocvični na Horskom parku slávnostným odovzdávaním pohárov víťazom jednotlivých športových kategórií. Rektor EU v Bratislave Rudolf Sivák odovzdal pohár za celkové víťazstvo v 35. ročníku Pohára rektora športovcom z Fakulty hospodárskej informatiky.. Víťazom srdečne gratulujeme!

viac »

Týždeň vedy a techniky na Slovensku

Pozývame Vás na podujatia, ktoré sa uskutočnia v rámci "Týždňa vedy a techniky na Slovensku v roku 2011" na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Viac informácií o plánovaných podujatiach nájdete na webstránke www.tyzdenvedy.sk

viac »