Tlačové správy

Otvorenie štúdia General Management Programme na Bratislavskej Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave

V rámci Dohody o spolupráci podpísanej v októbri t.r. medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a ESCP Europe pripravuje Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave 19. marca 2011 otvorenie štúdia General Management Programme (GMP).

viac »

Projekt Modelovej konferencie organizovanej Fakultou medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave

Jedinečný projekt Modelovej konferencie organizovanej Fakultou medzinárodných vzťahov sa preniesol do záverečnej fázy. V pondelok 29. novembra sa študenti zastupujúci krajiny a medzinárodné organizácie stretli na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave, kde v rámci štyroch sekcií – bezpečnostnej, ekonomickej, environmentálnej a kultúrnej – mali jedinečnú možnosť reprezentovať ...

viac »

Slávnostné otvorenie inovovaných počítačových učební FHI

Dňa 30.11.2010 sa pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. uskutočnilo otvorenie inovovaných počítačových učební Katedry aplikovanej informatiky Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave.

viac »

Voľby na rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie 2011 – 2015

Voľby kandidáta na rektora Ekonomickej univerzity na funkčné obdobie od 01.02.2011 do 31.01.2015 sa uskutočnili na osobitnom neverejnom zasadnutí Akademického senátu dňa 8. novembra 2010. Členovia akademickej obce a Správnej rady EU v Bratislave odovzdali volebnej komisii na voľbu kandidáta na rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave v dňoch 14. a 18. októbra 2010 ...

viac »

Ekonomická univerzita v Bratislave oslavuje 70. výročie vzniku

Na Ekonomickej univerzite v Bratislave (ďalej len EU v Bratislave) sa uskutoční v aule univerzity dňa 19. októbra 2010 (utorok) od 9.30 h slávnostné zasadnutie Vedeckej rady univerzity a vedeckých rád jednotlivých fakúlt.
Na tejto akademickej slávnosti sa zúčastnia a s prejavmi vystúpia prezident SR Ivan Gašparovič, predsedníčka vlády SR Iveta Radičová, ako ...

viac »
<<<123>>>