Ekonomická univerzita udelí čestný titul Ángelovi Gurríovi, generálnemu tajomníkovi OECD

Ekonomická univerzita v Bratislave udelí titul Doctor Honoris Causa generálnemu tajomníkovi Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) Ángelovi Gurríovi. Čestný titul prevezme vo štvrtok 6. decembra 2012 o 14.00h v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave z rúk rektora univerzity Rudolfa Siváka počas slávnostného zasadania Vedeckej rady Ekonomickej univerzity.

„Ako medzinárodne uznávanej osobnosti udeľuje titul Dr. h. c. Ekonomická univerzita v Bratislave Ángelovi Gurríovi za prínos k rozvoju hospodárskej spolupráce, medzinárodných vzťahov a ekonomickej vedy,“ skonštatoval Rudolf Sivák. Zaradí sa tak k ďalším významných nositeľom čestného doktorátu EU v Bratislave, ako sú Dkfm. Dr. Franz Vranitzky, Prof. Michael Novak, Prof. Dr. hab. Leszek Balcerowicz, Donald James Johnston, dr.h.c prof. Ing. Václav Klaus, CSc., Georgios S. Zavvos

Ekonomická univerzita v Bratislave dlhodobo spolupracuje s poprednými zahraničnými vzdelávacími a hospodárskymi inštitúciami pri príprave študentov a doktorandov. Na základe Memoranda o porozumení, ktoré v júni podpísali Ángel Gurría a Rudolf Sivák, majú vybraní doktorandi EU v Bratislave možnosť absolvovať unikátny tréningový program v centrále OECD v Paríži. Pri príležitosti návštevy generálneho tajomníka OECD sa na univerzite uskutoční aj stretnutie s Makoto Miyasaka a Manona Picarda, pracovníkmi oddelenia ľudských zdrojov OECD so študentmi doktorandského štúdia EU v Bratislave,  ktorí majú záujem o tieto študijné pobyty.

José Ángel Gurría Treviño pôsobí od roku 2006 ako generálny tajomník Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. Do OECD prišiel po úspešnej kariére vo verejnej službe, kde okrem iného zastával pozície ministra zahraničných vecí a ministra financií Mexika. Je odborníkom v oblasti medzinárodnej makroekonómie, ale aj významným členom občianskej spoločnosti. Rozvoj spolupráce medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a OECD, o ktorý sa pričinil, povedie k skvalitneniu vzdelávacieho procesu na treťom stupni štúdia na univerzite a umožní študentom doktorandského štúdia absolvovať stáže a výskumné pobyty v OECD.

 

 

« späť