Ministerstvo financií plánuje dať peniaze najmä na vzdelanie a infraštruktúru

Ministerstvo financií bude mať pri tvorbe rozpočtovej politiky pre nasledujúce volebné obdobie dve priority – vzdelávanie a rozvoj dopravnej infraštruktúry. Potvrdil to štátny tajomník rezortu financií Peter Pellegrini na dnešnej konferencii Pohľady na ekonomiku Slovenska 2012, ktorá sa pod záštitou ministra financií Petra Kažimíra uskutočnila na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

 „Zameriame sa na opatrenia s minimálnym negatívnym dopadom na ekonomický rast a na nízkopríjmové skupiny obyvateľstva,“ zdôraznil Pellegrini s tým, že konsolidácia verejných financií musí sledovať cieľ znížiť deficit štátneho rozpočtu na plánovaných 2,9 % v roku 2013.

Okrem požiadavky Európskej únie na redukciu schodku verejných financií však musí vláda brať do úvahy aj požiadavky a nálady finančných trhov. „Dôležité je zabezpečiť, aby sa nezopakoval pokles dopytu investorov po štátnych dlhopisoch Slovenskej republiky a zároveň aby sa nám nepredražila správa už existujúceho dlhu,“ upozornil Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave. Treba si pritom uvedomiť, že konsolidácia verejných financií bude mať z krátkodobého hľadiska negatívny dopad na rast HDP aj zamestnanosť. „A práve udržateľný rast hospodárstva je najlepším spôsobom, ako sa vyhnúť týmto rizikám,“ zdôraznil Rudolf Sivák s tým, že na zvyšovania zamestnanosti je nevyhnutný rast hospodárstva minimálne o 3,0 % až 3,5 % ročne.

Otvorenou zostáva otázka zásahov do existujúceho daňového systému. Podľa poslanca Európskeho parlamentu Sergeja Kozlíka (ĽS-HZDS) je potrebné zmeniť systém rovnej dane na zásluhový, ktorý by zvýhodňoval cielené investície firiem napríklad do inovácií či vzdelávania prostredníctvom odpočítateľných položiek. Že sa zvažujú úpravy daní v oblasti progresivity či zdaňovania majetku ako jeden z nástrojov konsolidácie verejných financií potvrdil aj Peter Pellegrini.

Podľa odborníkov je predpokladom pre udržateľný rast na Slovensku aj odstránenie korupcie a klientelizmu, vyššia efektivita štátnej administratívy, zlepšenie vymožiteľnosti práva a stabilita legislatívneho prostredia. Okrem toho je nevyhnutné zamerať sa podporu vzdelávania a výskumu zo strany štátu, a to aspoň v objeme 1 % HDP. „Inovácie a výskum sú totiž jednou z podmienok konkurencieschopnosti ekonomiky,“ upozornil Marián Zajko z vedenia Ústavu manažmentu STU s tým, že dôležité je viac motivovať firmy na investície do výskumu a zlepšiť aj spoluprácu univerzít a podnikateľskej sféry.

Konferencia Pohľady na ekonomiku Slovenska každoročne prináša odborné stanoviská a závery k aktuálnemu dianiu v domácej aj svetovej ekonomike. Na jej aktuálnom 12. ročníku sa zúčastnili odborníci Ekonomickej univerzity v Bratislave, Slovenskej akadémie vied, Národnej banky Slovenska, Ministerstva financií SR, Slovenskej technickej univerzity aj bankového sektora. Konferenciu organizuje Slovenská štatistická a demografická spoločnosť v spolupráci s EU v Bratislave.

« späť