Platy absolventov Ekonomickej univerzity v Bratislave rastú

Priemerná hrubá mesačná mzda absolventov druhého stupňa denného štúdia na  Ekonomickej univerzite v Bratislave (ďalej len „EU v Bratislave“) dosiahla v minulom roku 967 eur. Vyplýva to zo štatistík zverejnených Ministerstvom školstva SR. To sledovalo výšku platov absolventov, ktorí ukončili štúdium v roku 2010 a pracovali v trvalom pracovnom pomere. Medziročne sa tento ukazovateľ v prípade EU v Bratislave zvýšil o takmer 60 eur.

EU v Bratislave potvrdila druhé miesto v rebríčku vysokých škol na Slovensku, ktorý porovnáva mzdy ich absolventov, pričom dosiahla najlepší výsledok spomedzi vysokých škôl s humanitným zameraním. „Je to dôkaz, že snaha EU v Bratislave o prípravu študentov presne podľa požiadaviek a potrieb praxe sa prejavuje aj v mzdovom ohodnotení, ktoré absolventi dostávajú od zamestnávateľov okamžite po nástupe do pracovného pomeru. Zároveň nás teší, že pokračuje záujem o absolventov univerzity zo strany zamestnávateľov o ich služby, čo potvrdzujú aj čísla nezamestnanosti absolventov EU v Bratislave,“ skonštatoval rektor univerzity prof. Rudolf Sivák.

Mesačná mzda absolventov EU v Bratislave bola o viac ako 200 eur vyššia ako priemer v celom národnom hospodárstve za prvé tri štvrťroky roku 2011 (podľa údajov ŠÚ SR).

Na výborné mzdové podmienky sa môžu tešiť aj študenti EU v Bratislave, ktorí ukončia prvý (bakalársky) stupeň denného vysokoškolského štúdia. Podľa zverejnených štatistík ministerstva školstva ich priemerná mesačná mzda v zamestnaneckom pomere dosiahla v minulom roku 784 eur, čo je najviac zo sledovaných vysokých škôl na Slovensku. Ešte viac, presne 1 044 eur, dostali vlani po nástupe do zamestnania úspešní doktorandi.

Vysokú úroveň, ktorú oceňujú aj zamestnávatelia, má externé štúdium na EU v Bratislave. Po jeho ukončení v roku 2010 sa v prípade prvého stupňa vysokoškolského štúdia mohli absolventi tešiť na mesačnú mzdu 877 eur, čo je opäť najlepší výsledok spomedzi slovenských vysokých škôl. V prípade ukončenia druhého stupňa štúdia to bolo až 1 043 eur, čo EU v Bratislave radí v rebríčku Ministerstva školstva SR na druhé miesto.

 

« späť