Ekonomická univerzita vydala spomienkovú knihu o svojej histórii

Najvýznamnejšia a najstaršia škola pripravujúca na Slovensku odborníkov pre hospodársku prax – Ekonomická univerzita v Bratislave – vydala pri príležitosti 70. výročia svojho založenia knihu o svojej histórii.

Publikáciu s názvom Spomienky a príbehy z dejín Ekonomickej univerzity v Bratislave slávnostne pokrstili rektor univerzity prof. Rudof Sivák, predseda redakčného kolektívu prof. Jaroslav Husár a emeritný prof. Milan Majcher. „Vydaním tejto knihy plní univerzita svoje poslanie tak vo vzťahu k histórii i budúcnosti. Boli to totiž ekonómovia, ktorých vychovala naša alma mater, ktorí formovali vývoj ekonomickej vedy na Slovensku. Boli to naši absolventi, z ktorých myšlienok vychádzali aj ekonomické reformy po roku 1990. A rovnako, absolventi univerzity majú veľký vplyv na vývoj spoločnosti aj v súčasnosti,“ zdôraznil prof. Rudolf Sivák.

Kniha preto obsahuje nielen spomienky rektorov univerzity na jej minulosť, ale predstavuje aj propredných ekonómov, ktorých škola počas svojej existencie pripravila. Prístupy mnohých sú aktuálne aj dnes. „Už zakladateľ predchodcu súčasnej Ekonomickej univerzity, Vysokej školy obchodnej, Imrich Karvaš sa zamýšľal nad témami, ktoré rieši aj moderná ekonomická veda, napríklad nad existenciou spoločného európskeho hospodárskeho priestoru a podmienkami, na základe ktorých by mal fungovať. V histórii univerzity nájdeme aj výzamných pedagógov, ktorí sa už pred 40 rokmi venovali mechanizmom, ktoré stáli napríklad za vznikom nedávnej finančnej krízy. A aj o nich a mnohých iných je táto kniha,“ povedal šéf redakčného kolektívu prof. Jaroslav Husár.

„Táto kniha je výnimočná práve spomienkami konkrétnych ľudí, na ktorých je postavená. Obsahuje tak informácie, ktoré sa nedajú nájsť v archívoch a nepísali o nich ani dobové noviny,“ uzavrel spoluautor knihy prof. Ivan Laluha.

« späť