Absolventi Ekonomickej univerzity v Bratislave si prevzali dvojité diplomy z rúk francúzskeho vyľvyslanca

Z rúk Jean-Marie Bruna, veľvyslanca Francúzskej republiky na Slovensku, si včera 18 študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave prevzalo magisterský diplom francúzskej Univerzity Pierre Mendès France v Grenobli. Absolventi celouniverzitného študijného programu Manažment predaja vyučovaného vo francúzskom jazyku majú zároveň aj inžiniersky titul, ktorý im udelila EU v Bratislave. Vďaka medzinárodnému dvojitému diplomu tak majú všetky odborné predpoklady pre úspešný štart ich profesionálnej kariéry.

„Tento program zaznamenal od svojho vzniku veľký úspech a jeho absolventi si našli vynikajúce uplatnenie. Chceme ho preto aj naďalej podporovať,“ povedal na slavnostnom akte Jean-Marie Bruno. Okrem frankofónneho štúdia poskytuje Ekonomická univerzita v Bratislave príležitosť získať dvojitý diplom aj v spolupráci s univerzitou v nemeckom Halle a s britskou Nottingham Trent University. „Záujem o štúdium v cudzích jazykoch je čoraz väčší. Aj preto chceme otvoriť ďalšie študijné programy v cudzích jazykoch. Rokujeme o dvojitých diplomoch s univerzitou vo francúzskom Štrasburgu a tiež s univerzitami v Španielsku,“ skonštatoval Rudolf Sivák, rektor EU v Bratislave. „Univerzita tak plní svoje poslanie vychovávať čo najlepších odborníkov, ktorí sa dokážu bez problémov uplatniť nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Verím, že vám diplomy, ktoré ste si prevzali z rúk pána veľvyslanca Francúzskej republiky, otvoria cestu k úspešnej kariére. Zaslúžite si ich nielen za vaše študijné výsledky, ale aj za vynikajúcu reprezentáciu Ekonomickej univerzity a Slovenska.“

V súčasnosti sa v rámci študijných programov v cudzom jazyku vzdeláva viac ako 172 študentov Ekonomickej univerzity. Dva roky štúdia absolvujú v Bratislave a rok na partnerskej univerzite. Celkovo sa na Ekonomickej univerzite v Bratislave vyučuje v cudzom jazyku viac ako 80 predmetov a každoročne na nej pôsobí 15 až 20 špičkových zahraničných profesorov. Okrem toho majú študenti možnosť absolvovať viaceré zahraničné vzdelávacie pobyty a výmenné programy, stáže v zahraničných podnikoch, ako aj stretávať sa v diskusiách s poprednými ekonomickými odborníkmi, medzi ktorými nechýbajú aj nositelia Nobelových cien.

 

« späť