Financie počas praxe nie sú rozhodujúce, po skončení školy však študenti požadujú adekvátny plat

Väčšina vysokoškolských študentov má záujem získavať pracovné skúsenosti už počas svojho štúdia a neváha tak v prípade potreby robiť aj bez nároku na odmenu. Aj to je jeden z výsledkov ankety medzi návštevníkmi 3. veľtrhu práce a kariérneho poradenstva „Kariérna cesta“, ktorý zorganizovala Ekonomická univerzita v Bratislave.

Väčšina z oslovených respondentov, medzi ktorými nechýbali aj zástupcovia iných univerzít a vysokých škôl, už popri svojom vzdelávaní pracovala. Ich hlavnou motiváciou bolo získať praktické znalostí, čo oceňujú aj oslovení zástupcovia zamestnávateľov. Podľa nich však mnohým absolventom chýba viac pracovných a praktických skúseností a tak podujatia ako je Kariérna ceta považujú za výborný nástroj na sprostredkovanie zaujímavých brigád, stáží, ale aj pracovných príležitostí pre vysokoškolákov.

Ďalšia pripomienka firiem smerom k študentom a absolventom sa týka ich nie vždy adekvátnych očakávaní – a to najmä v oblasti nástupných platov. Viac ako polovica študentov by po získaní diplomu chcela prvú hrubú mzdu v rozmedzí 750 až 1 000 eur. Takmer tretina z respondentov by si však neváhala vypýtať viac ako 1 000 euro mesačne.

Na druhej strane sú zamestnávatelia spokojní s tým, že kvalita vysokoškolských absolventov sa zvyšuje, zlepšujú sa aj ich odborné a jazykové vedomosti. Významne im v tom pomáha vzdelávanie v cudzích jazykoch, ako aj zahraničné stáže a študijné pobyty. Ekonomická univerzita v tomto smere neustále rozširuje svoju ponuku vzdelávania v cudzích jazykoch, celkovo sa na nej vyučuje v cudzom jazyku viac ako 100 predmetov a každoročne na jej pôde pôsobí 15 až 20 špičkových zahraničných profesorov. Zároveň ponúka možnosť získať dvojitý diplom v spolupráci s univerzitou v nemeckom Halle, s britskou Nottingham Trent University a s francúzskou Univerzity Pierre Mendes France v Grenobli.

Napriek možnosti získať vzdelanie v cudzom jazyku aj na Slovensku, plánuje zhruba polovica oslovených študentov po ukončení školy vycestovať aspoň na čas do zahraničia. Pozitívne je, že drvivá väčšina z nich chce v budúcnosti pôsobiť na Slovensku, a to v odbore, ktorý študovali. Za prácou sa neváhajú presťahovať, pričom lákavou stále zostáva najmä Bratislava. Aj to je dôkazom ich flexibility, ktorú pozitívne vnímajú aj zamestnávatelia. Oceňujú aj ich priebojnosť, vysokú motiváciu a ochotu učiť sa.

Dvojdňové podujatie „Kariérna cesta“ organizované Kariérnym centrom EU v Bratislave sprostredkovalo návštevníkom atraktívne pracovné ponuky, odborné stáže, granty, brigády a jazykové pobyty. V rámci odborných worshopov a prezentácií sa dozvedeli zaujímavé informácie potrebné pri ich ďalší profesný a kariérny rast. K dispozícii mali viac ako 700 domácich a 100 zahraničných voľných pozícií. Obchodné oddelenie Rakúskeho veľvyslanectva zabezpečilo účasť spoločnosti Monster Worldwide Austria GmbH, ktorá má v ponuke 6-tisíc pracovných príležitostí. Svojich zástupcov na veľtrh vyslali významné spoločnosti pôsobiace na Slovensku, ako sú IBM, PwC, Johnson Controls, Deloitte, Dell, Grafton Recruitment a ďalšie.

 

« späť