OECD poskytne stáže pre doktorandov Ekonomickej univerzity v Bratislave

Študenti doktorandského štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave dostávajú možnosť absolvovať unikátny tréningový program v centrále Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Vyplýva to z dnes podpísaného Memoranda o spolupráci medzi Ekonomickou univerzitou a OECD.

„Nepochybujem, že študenti univerzity budú mať o stáže ponúkané OECD veľký záujem. Je to pre nich vynikajúca príležitosť, ako získať nové informácie, znalosti a zručnosti priamo od renomovaných odborníkov organizácie, ktorá združuje najvyspelejšie ekonomiky sveta. Podpísané Memorandun vnímam aj ako ocenenie práce Ekonomickej univerzity v oblasti vzdelávania a prípravy budúcich ekonómov pre prax. OECD totiž vyžaduje od uchádzačov o tréningové progravy nielen vynikajúce jazykové, ale aj odborné znalosti,“ skonštatoval Rudolf Sivák, rektor EU v Bratislave.

 

Keďže počet ponúkaných stáží je limitovaný na maximálne päť ročne, budú musieť prejsť všetci uchádzači výberom. Po jeho úspešnom zvládnutí strávia od dvoch do maximálne šiestich mesiacov v centrále OECD v Paríži. Pod patronátom skúseného supervízora následne budú plniť zadané úlohy.

Ekonomická univerzita v Bratislave podpisom Memoranda s OECD rozšírila zoznam renomovaných slovenských aj zahraničných spoločností a organizácií, s ktorými sa podieľa na skvalitňovaní vedecko-výskumnej činnosti ako aj na vzdelávaní študentov na všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia. Najnovším dôkazom tohto faktu je Memorandum o spolupráci, ktoré EU v Bratislave uzavrela v apríli tohto roka so spoločnoťou Agrofert Holding. Medzi najvýznamnejšie príklady spolupráce s poprednými zahraničnými vzdelávacími inbštitúciami patrí aj možnosť študentov Ekonomickej univerzity získať dvojité diplomy od prestížnej Notthingham Trent University či diplom MBA od Franklin University v Ohio, USA.

« späť